Home
      SLDKOnline katalógSlužbyE-zdrojePublikačná činnosť TUInfoRada Európy
English version
 

Aktuality a oznamy

Časopisy vo fonde SLDK

Zoznam karentovaných časopisov

Informácie pre Čiastkové knižnice

Odporúčaná literatúra
pre študentov TU

Objednávanie knižných publikácií pre TU

Objednávanie periodík
pre TU

Vaše názory
a pripomienky

 

 

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov

Predmet: Teória technológie

 1. Zemiar, J.: Kategorizácia a charakteristika procesov spracovania dreva. VPA 13/1997/A. Edičné stredisko TU Zvolen.
 2. Reinprecht, L. (1994): Ochrana dreva a kompozitov. TU Zvolen.
 3. Nemec, Ľ. - Šulán, E. - Zemiar, J. (1986): Technológia výroby nábytku. ALFA, SNTL, Bratislava, Praha.
 4. Bučko, J.- Šutý, L.- Košík, M. (1988): Chemické spracovanie dreva. ALFA Bratislava

Predmet: Lepenie dreva

 1. Sedliačik, J. - Sedliačik, M. (2000): Lepenie dreva. TU Zvolen. 236 s.
 2. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1998): Chemické látky v drevárskom priemysle. TU Zvolen. 286 s.
 3. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1996): Chemické látky v drevárskom priemysle. Návody na cvičenia. Edičné stredisko TU Zvolen. 91 s.
 4. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1995): Technológia spracovania dreva. II. Časť: Lepidlá a pomocné látky. TU Zvolen. 247 s.

Predmet: Technológia výroby nábytku a drevárskych výrobkov

 1. Nemec, Ľ.- Šulan, E.- Zemiar, J. (1986): Technológia výroby nábytku. SNTL Praha, ALFA Bratislava.
 2. Zemiar, J.- Mýtny, F. (1986): Technológia výroby nábytku a ostatných drevárskych výrobkov. VŠLD Zvolen, 161 s.
 3. Drápela, J. a kol.: Výroba nábytku - technológia. SNTL Praha, 484 s.
 4. Liptáková, E.- Sedliačik, M. (1989): Chémia a aplikácia pomocných látok v drevár. priemysle. ALFA Bratislava, 519 s.

Predmet: Procesy povrchovej úpravy

 1. Liptáková, E.-Sedliačik, M. (1989): Chémia a aplikácia pomocných látok v drevárs- kom priemysle. ALFA Bratislava, 519 s.
 2. Liptáková, E. a kol. (2000): Povrchová úprava - Návody na cvičenia. TU Zvolen, 194 s.
 3. Pecina, H. - Paprzycki, O. (1995): Lack auf Holz. Curt, R.: Vinzentz Verlag Hannover, 175 s.

Predmet: Delenie, spájanie a tvarovanie materiálov

 1. Nemec, Ľ.-Šulán, E.-Zemiar, J. (1986): Technológia výroby nábytku. ALFA, SNTL Bratislava, Praha.
 2. Ettelt, B. (1987): Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren. DRW - Verlag Stuttgard.
 3. Oswald, J. a kol. (1993): Procesy obrábania, nástroje a vývoj účelových zariadení pre výskum a vývoj nových generácií.
 4. Časopisy: Drevo, HOB, HK
 5. Firemná literatúra

Predmet: Čalúnenie

 1. Drápela, J. - Prokopová, H. - Kressa, F. (1987): Výroba čalouněného nábytku. SNTL. Praha. 212 s.
 2. Navrátil, V. (2001): Čalúnenie. Časť 1. (Scriptum). TU Zvolen, 80 s.
 3. Navrátil, V. - Šarkaň, M. - Joščák, P. (1994): Čalúnenie. Časť 2. (Scriptum). Edičné stredisko TU Zvolen, 80 s.
 4. Navrátil, V. (1996): Čalúnenie nábytku (Materiály). MATCENTRUM. Zvolen, 94 s.
 5. Togner, M. (1993): Historický nábytok. DATEL. Brno. 153 s.
 6. Strecký, J. - Kadlecová, E. (1987): Bytové textílie. ERPO. 206 s.
 7. Pařilová, H. (2000): Textilní zbožíznalství. Tkaniny (Scriptum). TU Liberec. 83 s.
 8. Časopisy: Línia, Domov, Möbel und Wohraum, Wood & Wood Products, ...

Predmet: Povrchová úprava

 1. Eisner, K.-Havlíček, V.-Osten, M. (1983): Dřevo a plasty. SNTL Praha, 167 s.
 2. Liptáková, E. - Sedliačik, M. (1989): Chémia a aplikácia pomocných látok v drevárskom priemysle. ALFA. Bratislava, 519 s.
 3. Liptáková, E. a kol. (2000): Povrchová úprava - Návody na cvičenia. TU Zvolen, 194 s.

Predmet: Dielenská prax

Predmet: Montáž, balenie a doprava nábytku

 1. Drápela, J. a kol. (1988): Výroba nábytku - technológia. SNTL, Praha.
 2. Chvála, B.-Votava, J. (1988): Přípravky. SNTL, Praha.
 3. Nemec, Ľ.-Šulán, E.-Zemiar, J. (1986): Technológia výroby nábytku. ALFA Bratislava.
 4. Oswald, J. a kol. (1992): Manipulácia, doprava a dopravná technika. PRÍRODA Bratislava.

Predmet: Príprava výroby

 1. Čimo, J.-Mariáš, M. (1993): Inovačná stratégia firmy. ELITA Bratislava.
 2. Drucker, P.F. (1985): Innovation and Entreprennersaib. New York, Harper and Row.
 3. Köszegi, L. (1998): Príprava výroby (skriptá). Vydavateľstvo TU, Zvolen.
 4. Kotler, P.-Armstrong, G. (1993): Marketing. SNP Bratislava.
 5. Koontr, H.-Weihrich, H. (1998): Management. Singapore, MGH.

Predmet: Projektovanie výroby nábytku

 1. Buda, J.-Kováč, M. (1990): Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA Bratislava.
 2. Ministerstvo priemyslu SSR (1988): Metodický návod na vypracovanie projektových úloh.
 3. Köszegi, L. (1994): Projektovanie výroby nábytku. (Skriptá - návody na cvičenia). TU Zvolen.
 4. Muther, R. (1972): Systematické projektování. SNTL Praha.
 5. Milo, P. (1990): Technologické projektovanie v praxi. ALFA Bratislava.

Predmet: Dimenzovanie drevených prvkov

 1. Dutko, P. a kol. (1976): Drevené konštrukcie. ALFA. Bratislava.
 2. Dutko, P. (1991): Drevené konštrukcie. Edičné stredisko STU Bratislava.
 3. Dutko, P. - Draškovič, F. - CHomová, E. - Mesiariková, J. (1988): Príklady. Edičné stredisko SVŠT Bratislava.
 4. Hrčka, I. (1993): Dimenzovanie drevených prvkov. Edičné stredisko TU Zvolen.
 5. Odborné časopisy: Drevo, Bauen mit Holz, ...

Predmet: Výroba nábytku (PO)

 1. Milo, P. (1990): Technologické projektovanie v praxi. ALFA Bratislava.
 2. Muther, R. (1972): Systematické projektování (S.L.P). SNTL, Praha.
 3. Rockstroh, W. (1978): Technologické projekty I. a II. ALFA Bratislava.
 4. Vyhláška VTIR č. 43/90 Zb. o dokumentácii stavieb.
 5. Normy a smernice pre projektovanie. Zoznam je súčasťou zadania projektov.

Predmet: Technologické projektovanie

 1. Ministerstvo priemyslu SSR (1988): Metodický návod na vypracovanie projektových úloh. PIO Lignoprojekt.
 2. Milo, P. (1990): Technologické projektovanie v praxi. ALFA Bratislava.
 3. Vyhláška VTIR č. 43/90 Zb. o dokumentácii stavieb.
 4. Normy a smernice pre projektovanie. Zoznam je súčasťou semestrálnych prác.

Predmet: Chemické látky v drevárskom priemysle

 1. Sedliačik, J. - Sedliačik, M. (2000): Lepenie dreva. TU Zvolen. 236 s.
 2. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1998): Chemické látky v drevárskom priemysle. TU Zvolen. 286 s.
 3. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1996): Chemické látky v drevárskom priemysle. Návody na cvičenia. Edičné stredisko TU Zvolen. 91 s.
 4. Sedliačik, M. - Sedliačik, J. (1995): Technológia spracovania dreva. II. Časť: Lepidlá a pomocné látky. TU Zvolen. 247 s.

Predmet: Technické kreslenie

 1. Sekereš, J.- Veselovský, J. (1993): Technické kreslenie. TU Zvolen.
 2. Sekereš, J.- Šebo, N. (1990): Technické kreslenie. Návody na cvičenia. VŠLD Zvolen.
 3. STROJNÍCKE TABUĽKY
 4. ČSN 013610 - Výkresy v dřevozpracujícim průmyslu.
 5. Tarbajovský, J. (1997): Technické výkresy I. ALFA-press, s.r.o. Bratislava.

Predmet: Technické kreslenie PO

 1. Horniaková, L. a kol.: Konštrukcie pozemných stavieb I., JAGA Bratislava 2000.
 2. Hrčka, I. a kol.: Projektovanie drevených stavieb. ES TU Zvolen.
 3. Kolektív: Čítanka stavebních výkresů, SOBOTÁLES Praha 1998.
 4. Mikolai, I.-Olbřímek, J.: Požiarna bezpečnosť stavieb. STU Bratislava 1993.

Predmet: Priemyselný dizajn nábytku

 1. Nemec, Ľ.- Šulán, E.- Zemiar, J. (1986): Technológia výroby nábytku. SNTL Praha, ALFA Bratislava.
 2. Zemiar, J.- Mýtny, F. (1989): Technológia výroby nábytku a ostatných drevárskych výrobkov. VŠLD Zvolen. 161 s.
 3. Drápela, J. a kol.: Výroba nábytku - technológia. SNTL Praha. 484 s.

Predmet: Drevárske tovaroznalectvo

 1. Kováč, V. a kol.: Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru. ES-VŠE Bratislava, 1989, 430 s.
 2. Mateides, A.: Všeobecné tovaroznalectvo a riadenie akosti výrobkov. ESOX, Banská Bytrica, 1995.
 3. Repka, J. a kol. : Základy tovaroznalectva. Priemyselný tovar. ES-VŠE Bratislava, 1983, 325 s.
 4. Šarkaň, M.: Drevárske tovaroznalectvo. ES-VŠLD Zvolen, 1985, 125 s.
 5. Kafka, E. a kol.: Dřevářská příručka. Časť 1 a 2. SNTL Praha, 1989, 992 s.
 6. Štefko, J.-Puškár, A.: Stavebno-stolárske výrobky I. Transparentné konštrukcie.Vydavateľstvo TU Zvolen, 1996, 182 s.

Predmet: Technológia drevárskej druhovýroby

 1. Nemec, Ľ. a kol. (1986): Technológia výroby nábytku. ALFA Bratislava.
 2. Drápela, J. a kol.(1980):Výroba nábytku. SNTL Bratislava
 3. Prokopová, H. a kol.(1987): Výroba čalúneného nábytku. SNTL Bratislava.
 4. Šebo, N. a kol. (1990): Technické kreslenie. ES TU Zvolen

Predmet:: Stavebné konštrikcie

 1. Horniaková, L. a kol. (2000): Konštrukcie pozemných stavieb I., JAGA Bratislava.
 2. Hrčka, I. a kol.: Projektovanie drevených stavieb. Edičné stredisko TU Zvolen.
 3. Kolektív (1998): Čítanka stavebních výkresů. SOBOTÁLES Praha.
 4. Oláh, J. a kol. (1992): Konštrukcie a opravy striech rodinných domov. ALFA Bratislava

Predmet: Tepelná technika drevených stavieb

 1. Halahyja, M. - Chmúrny, I. - Sternová, Z. (1998): Stavebná tepelná technika - - tepelná ochrana budov. JAGA Bratislava.
 2. Bielek, M. (1995): Budova a energie. VIDAS Banská Bystrica.
 3. STN 73 0540

Predmet: Úvod do staviteľstva

 1. Horniaková, L. a kol. (2000): Konštrukcie pozemných stavieb I. JAGA Bratislava.
 2. Hrčka, I. a kol.: Projektovanie drevených stavieb. Edičné stredisko TU Zvolen.
 3. Kolektív (1998): Čítanka stavebních výkresů. SOBOTÁLES Praha.
 4. Oláh, J. a kol. (1992): Konštrukcie a opravy striech rodinných domov. ALFA Bratislava.

Predmet: Konštrukčné materiály drevených stavieb

 1. Požgaj, A. a kol. (1993): Štruktúra a vlastnosti dreva. Príroda Bratislava.
 2. Dutko, P. a kol. (1976): Drevené konštrukcie. ALFA Bratislava.
 3. STN 73 1701 (1983): Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.
 4. STN 491531 (1972): Drevo na stavebné konštrukcie.
 5. STN EN 338 (1998): Drevo na stavebné nosné konštrukcie. Triedy pevnosti.
 6. EUROKÓD 5 - ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí.

Predmet: Exteriérové stavebnostolárske výrobky

 1. Bielek, M. (1989): Konštrukčný detail v architektúre. ALFA Bratislava.
 2. Štefko, J. (2001): Exteriérové stavebnostolárske výrobky. Edičné stredisko TU Zvolen.
 3. Puškár, A. - Szomolányiová, K. - Fučila, J. (2000): Okná, dvere, zasklené steny. JAGA Bratislava.

Predmet: Interiérové stavebnostolárske výrobky

 1. Bielek, M. (1989): Konštrukčný detail v architektúre. ALFA Bratislava.
 2. Veselovský, J. (2000): Interiérové prvky. Edičné stredisko TU Zvolen.
 3. Puškár, A. - Szomolányiová, K. - Fučila, J. (2000): Okná, dvere, zasklené steny. JAGA Bratislava.

Predmet: Modelovanie a simulácie prostredia budov

 1. Bielek, M. (1995): Budova a energie. VIDAS Banská Bystrica.
 2. Clarke, J. A. (1985): Energy simulation in building design. Adam Hilger Ltd. Bristol and Boston.
 3. Halahyja, M. - Chmúrny, I. - Sternová, Z. (1998): Stavebná tepelná technika - - tepelná ochrana budov. JAGA Bratislava.

Predmet: Drevené stavby

 1. Dutko, P. (1976): Drevené konštrukcie. ALFA. Bratislava.
 2. Hrčka, I. (1994): Drevené stavby. Edičné stredisko TU Zvolen.
 3. Hrčka, I. (1987): Drevostavby. Edičné stredisko TU Zvolen.
 4. Halász, R. a kol. (1974) a neskoršie vydania: Holzbau-taschenbuch. Verlag von Ernst & Sohn. Berlin - Düsseldorf.

Predmet: Technológia drevených stavebných výrobkov

 1. Požgaj, A. a kol. (1993): Štruktúra a vlastnosti dreva. Príroda Bratislava.
 2. Dutko, P. a kol. (1976): Drevené konštrukcie. ALFA, Bratislava.
 3. Drápela, J. a kol. (1980): Výroba nábytku. Technológia. SNTL Praha.
 4. Technologické predpisy pracoviská - Okná a balkónové dvere. VVÚD Praha 1983.
 5. STN 73 1701 (1983): Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.
 6. EUROKÓD 5 - ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí.

 

Masarykova 20
961 02 Zvolen
Slovakia
Tel.: 421/45 5206 641
Fax: 421/45 5479 942
E-mail:
sldk@sldk.tuzvo.sk
    SLDK | Online katalóg | Služby | E-zdroje | Publikačná činnosť TU | Info | Rada Európy