Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte na stránkach SLDK

Otváracie hodiny

PO: 8:30 – 17:00
UT: 8:30 – 17:00 (výpožičky)
8:30 – 18:00 (študovne)
ST: 8:30 – 18:00
ŠT: 8:30 – 17:00 (výpožičky)
8:30 – 18:00 (študovne)
PI: 8:30 – 16:00

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

  • Informačný seminár SAIA

    09 Feb 2018

    SLDK pri TU vo Zvolene a Slovenská akademická informačná agentúra Vás pozývajú na informačný seminár SAIA, ktorý sa uskutoční dňa 14. februára 2018 o...

  • ProQuest Ebook Central

    01 Feb 2018

    Pozývame Vás na prezentáciu platformy ProQuest Ebook Central, ktorá sa uskutoční dňa 7. februára 2018 o 13:00 hod. v Informačno-vedeckom centre SLDK...

OZNAMY

Pri príležitosti Open Access Week 2017 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od...
Vo vedení TU vo Zvolene bol dňa 4.9.2017 schválený Dodatok č.1 k Organizačnej smernici č. 7/2013 o...

Contact

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk