Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

OTVÁRACIE HODINY - VÝPOŽIČKY, ŠTUDOVNE:

pondelok: 8.30 - 17.00 hod.
utorok: 8.30 - 17.00 hod.
streda: 8.30 - 18.00 hod.
štvrtok: 8.30 - 17.00 hod.
piatok: 8.30 - 16.00 hod.

Dezinfekčná prestávka 11.30-12.30 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

SAIA Vás pozýva na webinár BENELUX & ŠKANDINÁVIA o štipendiách na štúdium, výskum i kurzy, ktorý sa...
1.Vytvorte si prehľad literatúry s istotou | 19. mája - 13.00 (Praha, Bratislava) Či už píšete prehľad...

OHĽADOM VÝPOŽIČIEK A UPOMIENOK KONTAKTUJTE:

 

Mgr. Dana MAŤAŠOVÁ

Telefón: +421 455 206 651
               +421 455 206 648

E-mail:   dana.matasova@tuzvo.sk

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk