Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY

VÝPOŽIČKY:
pondelok, utorok, štvrtok 8,30 - 17,00 hod.
streda 8,30 - 18,00 hod.
piatok 8,30 - 16,00 hod.ŠTUDOVNE:
pondelok 8,30 - 17,00 hod.
utorok, streda, štvrtok 8,30 - 18,00 hod.
piatok 8,30 - 16,00 hod.


Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

  • Štúdium v rusky hovoriacich krajinách

    16 nov 2018

    28. novembra 2018 (streda) o 11,00 hod. v Informačno-vedeckom centre Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, T. G. Masaryka 20 sa uskutoční...

  • PARS POETRY 2018

    08 nov 2018

    Dňa 15. 11. 2018 sa v SLDK pri Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční podujatie v rámci medzinárodného putovného festivalu poézie PARS POETRY...

OZNAMY

7.1. - 11.1..2019:  8,30-16,00 hod., 14,1. - 1.2.2019: pondelok  8,30 - 17,00 hod. utorok      8,30 - 17,00...
SLDK Vám ponúka skúšobný prístup do databáz vydavateľstva De Gruyter: - De Gruyter Complete Journal Package...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk