Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte na stránkach SLDK

Otváracie hodiny

PO: 8:30 – 17:00
UT: 8:30 – 17:00 (výpožičky)
8:30 – 18:00 (študovne)
ST: 8:30 – 18:00
ŠT: 8:30 – 17:00 (výpožičky)
8:30 – 18:00 (študovne)
PI: 8:30 – 16:00

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

  • Web of Science

    22 nov 2017

    Srdečne Vás pozývame na školenie k databáze WEB OF SCIENCE a súvisiacim produktom, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 od 13:00 - 15:00 hod. v...

  • PARS POETRY 2017

    13 nov 2017

    Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný putovný festival poézie PARS POETRY 2017 - autorské čítanie súčasnej slovenskej poézie. Festival sa bude konať...

OZNAMY

V dňoch 15.-31. januára 2018 budú dočasne zmenené otváracie hodiny knižnice: 15. - 31. januára 2018...
Pri príležitosti Open Access Week 2017 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk