Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE
DECEMBER 2019 - JANUÁR 2020

16.12.- 20.12.2019: 8.30-16.00 hod.
23.12.2019 - 3.1.2020 - knižnica zatvorená (celouniverzitná dovolenka)
6.1.2020 - štátny sviatok
7.1.-10.1.2020: 8.30-16.00 hod.

13.1.-31.1.2020:
pondelok, utorok, štvrtok 8.30-17.00 hod.
streda 8.30-18.00 hod.
piatok 8.30-16.00 hod.

Od 3.2.2020 – SLDK otvorená v obvyklom režime
VÝPOŽIČKY (prízemie)
Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.30-17.00 hod.
Streda 8.30-18.00 hod.
Piatok 8.30-16.00 hod.

ŠTUDOVNE (1. poschodie)
Pondelok 8.30-17.00 hod.
Utorok, Streda, Štvrtok 8.30-18.00 hod.
Piatok 8.30-16.00 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Letné jazykové kurzy cez SAIA

  22 nov 2019

  Pozývame Vás na stretnutie SAIA "MYSLI NA LETO UŽ TERAZ!", ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2019 od 11:00 do 12:30 hod. v Informačno-vedeckom...

 • Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín

  06 nov 2019

  Stretnutie SAIA "Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín" sa uskutoční dňa 7. novembra 2019 o 14.00 hod. v posluchárni B9 na TU vo Zvolene....

 • Seminár SAIA na TU vo Zvolene

  30 okt 2019

  Pozývame Vás na informačné stretnutie SAIA pod názvom "Rastieme vďaka skúsenostiam - získaj ich v zahraničí", ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra...

OZNAMY

Dňa 3.12.2019 bude knižnica otvorená do 14:00 hod.! OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE DECEMBER 2019 - JANUÁR 2020 16....
V rámci Týždňa otvoreného prístupu Vás pozývame na webinár „...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk