Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

SLDK od 29.11. do 10.12.2021

- poskytuje iba výpožičné služby
- len pre študentov a zamestnancov TUZVO
- v režime OTP

Otváracie hodiny:
utorok 30.11.2021
štvrtok 2.12.2021
utorok 7.12.2021
štvrtok 9.12.2021

9.00-12.00

Kontakt:
dana.matasova@tuzvo.sk
+421-45-5206648, 5206651

Knihy je možné vrátiť osobne aj prostredníctvom nového samoobslužného návratového boxu,
umiestneného pri vstupe do budovy, resp. poslať doporučenou poštou.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

SLOVENSKÁ LESNÍCKA A DREVÁRSKA KNIŽNICA od 29.11. do 10.12.  poskytuje iba výpožičné služby výhradne pre...
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás pozýva na 9. ročník...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk