Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE

VÝPOŽIČKY (prízemie)
ŠTUDOVNE (1. poschodie)

Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.30-17.00 hod.
Streda 8.30-18.00 hod.
Piatok 8.30-16.00 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Služba STN online

  04 feb 2020

  Služba STN online, umožňujúca prístup ku všetkým slovenským technickým normám a technickým normalizačným informáciám zavedeným do sústavy STN je...

 • Letné jazykové kurzy cez SAIA

  22 nov 2019

  Pozývame Vás na stretnutie SAIA "MYSLI NA LETO UŽ TERAZ!", ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2019 od 11:00 do 12:30 hod. v Informačno-vedeckom...

 • Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín

  06 nov 2019

  Stretnutie SAIA "Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín" sa uskutoční dňa 7. novembra 2019 o 14.00 hod. v posluchárni B9 na TU vo Zvolene....

OZNAMY

Dovoľujeme si vás informovať, že Elsevier pre slovenské akademické inštitúcie otvoril obmedzený skúšobný...
Spoločnosť Web of Science Group pozýva používateľov databáz Web of Science na webináre, ktoré budú prebiehať...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk