Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Vážení používatelia,
SLDK bude od 20.9.2021
otvorená nasledovne:
pondelok, utorok, štvrtok 8.30-17.00 hod.,
streda 8.30-18.00 hod.
piatok 8.30-16.00 hod.
Prestávka na dezinfekciu: 11.00-12.00 hod.

Knihy je možné vrátiť osobne aj prostredníctvom nového samoobslužného návratového boxu,
umiestneného pri vstupe do budovy, resp. poslať doporučenou poštou.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Webináre WOS / Clarivate Analytics

  22 okt 2021

  Spoločnosť Clarivate Web of Science sprístupňuje otvorené webináre WOS:https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk?fbclid=IwAR3ixKsvsbCcfs-...

 • OPEN ACCESS WEEK 2021

  22 okt 2021

  V rámci Týždňa otvoreného prístupu Open Access Week sa bude Centre vedeckých informácií SR konať konferencia Aktuálny vývoj otvorenej vedy na...

 • Prieskum informačnej gramotnosti mládeže - dotazník

  06 okt 2021

  Prosíme najmä študentov a doktorandov o vyplnenie DOTAZNÍKA do 31. októbra 2021.Dotazník pripravila Slovenská asociácia knižníc v rámci prieskumu...

OZNAMY

Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu Vás Spoločnosť Albertina icome Bratislava pozýva na online...
Oboznámte sa s novými inštrukciami, odporúčaniami a zásadami pre evidenciu publikačnej činnosti v roku 2021,...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk