Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
je až do odvolania ZATVORENÁ.

ONLINE SLUŽBA
(online konzultácie ohľadom výpožičných služieb, čitateľského preukazu, konta používateľa, rezervácií a návratu dokumentov):

Pondelok, Streda: Ľubica Klačanská
e-mail: lubica.klacanska@tuzvo.sk

Utorok, Štvrtok: Mgr. Dana Maťašová
e-mail: dana.matasova@tuzvo.sk

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Summon Roadmap Overview - webinár

  04 feb 2021

  Spoločnosť Albertina Icome Bratislava Vás pozýva na online seminár k pripravovaným vylepšeniam univerzálneho vyhľadávača Summon a plánom na rok 2021...

 • Seminár k službe RefWorks

  01 feb 2021

  Srdečne Vás pozývame na online seminár k pripravovaným vylepšeniam služby RefWorks a plánom na rok 2021. SLDK má prístup k RefWorks Lite v rámci ...

 • Pozvánka na webinár

  26 jan 2021

  Pozývame Vás na webinár "Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát", ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28.1.2021 o 10:00-11:30. Ukážeme, prečo sa...

OZNAMY

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica bude od 21.12.2020 ZATVORENÁ. Prajeme Vám šťastný rok 2021!
Vážení používatelia,od 18. 11. 2020 bude SLDK opäť OTVORENÁ! OTVÁRACIE HODINY: Pondelok - Utorok - Štvrtok - ...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk