Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Od 19.4.2021 bude SLDK poskytovať výpožičné služby naďalej v obmedzenom režime,
a to denne od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 (s prestávkou na dezinfekciu od 11.00 do 12.00).

Služba STN online - technická podpora:
Michal Vetrák, e-mail: michal.vetrak@tuzvo.sk

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • SLDK sprístupňuje výpožičné služby

  16 apr 2021

  V zmysle Usmernenia Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene č. 26 k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO bude od 19.4.2021...

 • Časopis Duševné vlastníctvo - Open Access

  13 apr 2021

  Časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného ...

 • Požičiavanie literatúry cez výdajné okienko

  25 mar 2021

  Od 29. marca 2021 budú v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici sprístupnené výpožičné služby formou výdajného okienka SLDK - (prízemie)...

OZNAMY

Oboznámte sa s novými inštrukciami, odporúčaniami a zásadami pre evidenciu publikačnej činnosti v roku 2021,...
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica bude až do odvolania ZATVORENÁ. Od 29. marca 2021 SLDK sprístupňuje...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk