Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

OTVÁRACIE HODINY SLDK

od 16.1.-10.2.2023:

Pondelok : 8.30 - 16.00 hod.
Utorok : 8.30 - 16.00 hod.
Streda : 8.30 - 16.00 hod.
Štvrtok : 8.30 - 15.00 hod.
Piatok : 8.30 - 15.00 hod.

Dezinfekčná prestávka 11.30 - 12.30 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

Vážení používatelia elektronických informačných zdrojov, Centrum vedecko-technických informácií SR, Tím...
Vážení používatelia, od 9.1.2023 do 10.2.2023  budú OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE zmenené nasledovne: Služby v...

OHĽADOM VÝPOŽIČIEK A UPOMIENOK KONTAKTUJTE:

 

Mgr. Dana MAŤAŠOVÁ

Telefón: +421 455 206 651
               +421 455 206 648

E-mail:   dana.matasova@tuzvo.sk

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk