Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY v LETNOM OBDOBÍ

UZATVORENIE KNIŽNICE PRE VEREJNOSŤ:
od 16. júla do 10. augusta 2018 bude knižnica pre verejnosť ZATVORENÁ.

Zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene poskytujeme v tomto období služby od 9.00 - 14.00 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

  • Info deň SAIA

    07 jún 2018

    Chcete ísť študovať do zahraničia? Získajte štipendium prostredníctvom SAIA! Všetky potrebné informácie (ako napísať životopis, motivačný list,...

  • Naplánuj si mobilitu so SAIA

    27 apr 2018

    Ako napísať životopis, motivačný list, žiadosť o štipendium do zahraničia? Potrebné informácie získate dňa 9. mája 2018 od 13:00-14:30 hod. v...

OZNAMY

TU vo Zvolene získala v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice...
Spoločnosť Clarivate Analytics pozýva používateľov databáz Web of Science na júnové webináre. Školiteľom...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk