Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

Otváracie hodiny

Výpožičky
Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.30 – 17.00
Streda 8.30 – 18.00
Piatok 8.30 – 16.00

Študovne
Pondelok 8.30 - 17.00
Utorok, Streda, Štvrtok 8.30 - 18.00
Piatok 8.30 - 16.00

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

  • Kolokvium katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR

    11 apr 2018

    Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj FEE TU vo Zvolene Vás dňa 19. apríla 2018 pozýva do Informačného centra SLDK na...

  • Európsky dohovor o krajine 2018

    12 mar 2018

    SAŽP, SLDK pri TU vo Zvolene a FEE TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018, ktorého cieľom je prezentovať...

OZNAMY

Využite skúšobný prístup k online časopisom vydavateľstva Oxford University Press. Prístup k elektronickým...
SLDK Vám ponúka skúšobný prístup do elektronických kníh na platforme Taylor & Francis. Zoznam dočasne...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
961 02 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk