Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

SLDK od 24.1.2022 do 6.2.2022
poskytuje iba výpožičné služby
výhradne pre študentov a zamestnancov TUZVO v režime OTP.

Otváracie hodiny:
utorok 25.1.2022
štvrtok 27.1.2022
utorok 1.2.2022
štvrtok 3.2.2022
9.00-11.00 hod. 12-14.00 hod.
Dezinfekčná prestávka 11.00-12.00 hod.

Kontakt:
dana.matasova@tuzvo.sk
+421-45-5206648, 5206651

Viac o možnostiach aktuálne poskytovaných služieb knižnice sa dočítate na stránke:
https://sldk.tuzvo.sk/sk/otvaracie-hodiny-sldk-od-1012022

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Služby SLDK od od 24.1.2022 do 6.2.2022

  12 jan 2022

  V období od 24.1.2022 do 6.2.2022 bude Slovenská lesnícka a drevárska knižnica na základe rozhodnutia Krízového štábu Technickej univerzity vo...

 • Virtuálna študovňa TUZVO

  30 nov 2021

  VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTOV TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE Virtuálna študovňa zabezpečuje prístup k študijnej a odbornej...

 • Skúšobný prístup do kolekcie World Scientific Publishing

  19 nov 2021

  SLDK v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava Vám ponúka prístup do kolekcie kníh a učebníc vydavateľstva World Scientific Publishing...

OZNAMY

V období od 24.1.2022 do 6.2.2022 bude Slovenská lesnícka a drevárska knižnica na základe rozhodnutia...
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás pozýva na 9. ročník...

OHĽADOM VÝPOŽIČIEK A UPOMIENOK KONTAKTUJTE:

 

Mgr. Dana MAŤAŠOVÁ

Telefón: +421 455 206 651
               +421 455 206 648

E-mail:   dana.matasova@tuzvo.sk

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk