Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Od 19.4.2021 SLDK poskytuje výpožičné služby v obmedzenom režime.

Upozorňujeme používateľov, že v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie budovy bude od 3.5.2021 zatvorené výpožičné okno a do odvolania prerušené poskytovanie výpožičných služieb.

Preto vám odporúčame vyžiadať si literatúru, ktorú budete potrebovať, čo najskôr.

Pondelok - Piatok:
9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00 hod.
(prestávka na dezinfekciu 11.00 - 12.00 hod.)

Služba STN online - technická podpora:
Michal Vetrák, e-mail: michal.vetrak@tuzvo.sk

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Zatvorenie knižnice od 3.5.2021

  27 apr 2021

  Vážení používatelia, radi by sme Vás upozornili, že v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie budovy bude od 3.5.2021 zatvorené výpožičné okno a do...

 • SLDK sprístupňuje výpožičné služby

  16 apr 2021

  V zmysle Usmernenia Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene č. 26 k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení na TUZVO bude od 19.4.2021...

 • Časopis Duševné vlastníctvo - Open Access

  13 apr 2021

  Časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného ...

OZNAMY

Vážení používatelia, radi by sme Vás upozornili, že v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie budovy bude od 3.5....
Oboznámte sa s novými inštrukciami, odporúčaniami a zásadami pre evidenciu publikačnej činnosti v roku 2021,...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk