Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN v študovniach 29.4.-10.5.2019:
pondelok, utorok, štvrtok: 8.30 - 17.00 h
piatok: 8.30 - 16.00 h
1.5. a 8.5.2019 KNIŽNICA ZATVORENÁ

VÝPOŽIČKY:
pondelok, utorok, štvrtok 8.30 - 17.00 h
streda 8.30 - 18.00 h
piatok 8.30 - 16.00 h

ŠTUDOVNE:
pondelok 8.30 - 17.00 h
utorok, streda, štvrtok 8.30 - 18.00 h
piatok 8.30 - 16.00 h
...

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

OZNAMY

Počas Týždňa slovenských knižníc, od 4.-8.marca 2019, ponúkame záujemcom vyradené a nadbytočné skriptá a...
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2019 Vá srdečne pozývame na autorské čítanie poézie a prózy Petra Hotru, s...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk