Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

ZMENA otváracích hodín v letných mesiacoch 2019:

15.7. - 9.8.2019 pre verejnosť ZATVORENÉ
(zamestnancom TU vo Zvolene poskytujeme služby od 9.00 - 14.00 h)

12.8. - 30.8.2019 OTVORENÉ 8.30 - 16.00 h


OTVÁRACIE HODINY POČAS AKADEMICKÉHO ROKA:

pondelok 8.30 - 17.00 h
utorok 8.30 - 18.00 h
streda 8.30 - 18.00 h
štvrtok 8.30 - 18.00 h
piatok 8.30 - 16.00 h

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Novinky ma platforme Web of Science

  20 máj 2019

  SLDK pri TU vo Zvolene a spoločnosť SUWECO Vás pozývajú na prezentáciu "Novinky na platforme Web of Science", ktorá sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o...

 • Webináre Clarivate Web of Science v máji 2019

  20 máj 2019

  Spoločnosť Clarivate Analytics ponúka ďalšie pokračovanie webinárov v máji 2019. Cieľom webinárov je predstavenie rôznych možností práce s databázou...

 • Priprav sa na leto so SAIA

  03 máj 2019

  SAIA a SLDK pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na informačné stretnutie ohľadom možností získania štipendia na štúdium v zahraničí, ktorý sa uskutoční v...

OZNAMY

1.7.- 12.7.2019         otvorené od 8.30-16.00 h 15.7. - 9.8.2019        zatvorené pre verejnosť (...
Vážení používatelia,spoločnosť Albertina icome Bratislava ponúka otvorené webináre Charlesworth Author...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk