Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Vážení používatelia,

KNIŽNICA je do odvolania ZATVORENÁ
(pre rekonštrukciu budovy).

Nie je možné si požičať žiadnu literatúru
(knižničný fond a technické vybavenie sú nedostupné).

Výpožičná doba už požičanej literatúry je automaticky predĺžená do 1.9.2021.

Knihy je možné vrátiť prostredníctvom nového samoobslužného návratového boxu umiestneného pri vstupe do budovy, resp. poslať doporučenou poštou.

Kontakt:
Mgr. Dana Maťašová
e-mail: dana.matasova@tuzvo.sk

Služba STN online - technická podpora:
Michal Vetrák, e-mail: michal.vetrak@tuzvo.sk

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021

  20 júl 2021

  SAŽP, FEE TU vo Zvolene a SLDK pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021, ktorý sa bude konať dňa 22....

 • Samoobslužný návratový box

  27 máj 2021

  Vážení používatelia, ak chcete vrátiť vypožičanú literatúru mimo otváracích hodín knižnice, využite samoobslužný návratový box: Knihy stačí vhodiť...

 • ProQuest Day - online stretnutie

  25 máj 2021

  Na štvrtok 17. júna 2021 pripravujeme ProQuest Day, tentokrát sa uskutoční on-line. Stretnutie je určené informačným a vedeckým pracovníkom z...

OZNAMY

Vážení používatelia, KNIŽNICA je do odvolania ZATVORENÁ (pre rekonštrukciu budovy). Nie je možné si požičať...
Oboznámte sa s novými inštrukciami, odporúčaniami a zásadami pre evidenciu publikačnej činnosti v roku 2021,...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk