Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Dňa 5.12.2023 bude SLDK otvorená do 12.00 hod.!

Pondelok - Štvrtok:
8.30 - 11.30 ; 12.30 - 17.00 hod.

Piatok:
8.30 - 11.30 ; 12.30 - 15.00 hod.

Vypožičané dokumenty môžete vrátiť aj poštou, alebo osobne do návratového boxu pred vstupom do budovy knižnice.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Ako citovať s CitacePRO

  28 nov 2023

  Free webinár o práci s citačným manažérom CitacePRO a užitočných informáciách, ako uľahčiť prácu s citáciami, alebo ako citovať texty vygenerované...

 • Web of Science webináre

  28 nov 2023

    Podporte svôj výskum rôznymi tipmi a trikmi od expertov 1. Predstavenie dvoch nových indexov na platforme Web of Science: ProQuest Dissertations...

 • SLOVART - výstava zahraničnej odbornej knižnej literatúry

  06 nov 2023

  Dňa 13.11.2023 od 10.00 - 17.00 hod. sa vo vestibule hlavnej budovy TUZVO, T. G. Masaryka 24, Zvolen, uskutoční 11. ročník predajno-prezentačnej...

OZNAMY

Dňa 5. decembra 2023 bude knižnica otvorená do 12.00 hod. Aktuálne otváracie hodiny knižnice v období od 18....
Prosíme autorov, aby podklady k evidencii publikačnej činnosti za vykazovacie obdobie 2023 odovzdali do 8.12....

OHĽADOM VÝPOŽIČIEK A UPOMIENOK KONTAKTUJTE:

 

Mgr. Dana MAŤAŠOVÁ

Telefón: +421 455 206 651
               +421 455 206 648

E-mail:   dana.matasova@tuzvo.sk

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk