Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OPENING HOURS

OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE

VÝPOŽIČKY (prízemie)
ŠTUDOVNE (1. poschodie)

Pondelok, Utorok, Štvrtok 8.30-17.00 hod.
Streda 8.30-18.00 hod.
Piatok 8.30-16.00 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • 4 kontinenty, 17 miest a množstvo zážitkov

  24 feb 2020

  Dňa 3. marca 2020 sa v čase od 14.00-15.30 hod. v Informačno-vedeckom centre SLDK uskutoční stretnutie SAIA. Počas kvízu sa môžete dozvedieť viac o...

 • Týždeň slovenských knižníc

  24 feb 2020

  PODUJATIA V SLDK 3. marec 2020Služba STN-online - vyhľadávanie v Portáli noriem Študovňa špeciálnej literatúry, 10.00-11.30 hod. 4 kontinenty, 17...

 • Burza vrúbľov starých a krajových odrôd

  24 feb 2020

  V stredu 26.2.2020 v čase od 15,00-17,30 sa v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici - chodbové priestory 1. poschodie - uskutoční Burza vrúbľov...

OZNAMY

Dovoľujeme si vás informovať, že Elsevier pre slovenské akademické inštitúcie otvoril obmedzený skúšobný...
Spoločnosť Web of Science Group pozýva používateľov databáz Web of Science na webináre, ktoré budú prebiehať...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk