Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

OTVÁRACIE HODINY SLDK

od 13.2.2023:

Pondelok : 8.30 - 17.00 hod.
Utorok : 8.30 - 17.00 hod.
Streda : 8.30 - 17.00 hod.
Štvrtok : 8.30 - 17.00 hod.
Piatok : 8.30 - 15.00 hod.

Dezinfekčná prestávka 11.30 - 12.30 hod.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Skúšobný prístup do služby SciFlow Authoring Platform

  13 mar 2023

  Vážení používatelia elektronických informačných zdrojov, ponúkame Vám skúšobný prístup do služby SciFlow Authoring Platform. SciFlow je cloudová...

 • Týždeň slovenských knižníc 2023

  03 mar 2023

  Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Vás pozýva na podujatia organizované v rámci Týždňa slovenských knižníc od 6.3.-12.3.2023 s ústredným mottom...

 • Toto v knižniciach nenájdete

  03 mar 2023

  O falošných správach (hoaxoch) a boji proti nim prednáša a beseduje s nami Mgr. Attila Rácz, PhD. z katedry UNESCO FEE TU v rámci Týždňa slovenských...

OZNAMY

Na webinár: štipendiá a študijné a výskumné pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v rámci Národného...
Knižnica Vám ponúka zadarmo vyradené a nadbytočné skriptá a knihy, ktoré budú umiestnené na prízemí budovy...

OHĽADOM VÝPOŽIČIEK A UPOMIENOK KONTAKTUJTE:

 

Mgr. Dana MAŤAŠOVÁ

Telefón: +421 455 206 651
               +421 455 206 648

E-mail:   dana.matasova@tuzvo.sk

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk