Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva a drevárstva. Je informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene.

Vitajte v SLDK!

OTVÁRACIE HODINY

Vážení používatelia,
SLDK bude od 20.9.2021
otvorená nasledovne:
pondelok, utorok, štvrtok 8.30-17.00 hod.,
streda 8.30-18.00 hod.
piatok 8.30-16.00 hod.
Prestávka na dezinfekciu: 11.00-12.00 hod.

Knihy je možné vrátiť osobne aj prostredníctvom nového samoobslužného návratového boxu,
umiestneného pri vstupe do budovy, resp. poslať doporučenou poštou.

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, vedeckého ústavu pre banskobystrický kraj a súčasne lesníckej a drevárskej knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1954 bola Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.

 • Otváracie hodiny SLDK od 20.9. 2021

  25 aug 2021

  pondelok, utorok, štvrtok 8.30-17.00 hod streda 8.30-18.00 hod. piatok 8.30-16.00 hod. Prestávka na dezinfekciu: 11.00-12.00 hod. Knihy je možné...

 • Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021

  20 júl 2021

  SAŽP, FEE TU vo Zvolene a SLDK pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021, ktorý sa bude konať dňa 22....

 • Samoobslužný návratový box

  27 máj 2021

  Vážení používatelia, ak chcete vrátiť vypožičanú literatúru mimo otváracích hodín knižnice, využite samoobslužný návratový box: Knihy stačí vhodiť...

OZNAMY

Oboznámte sa s novými inštrukciami, odporúčaniami a zásadami pre evidenciu publikačnej činnosti v roku 2021,...
Dňa 5. marca 2020 o 14.30 hod. sa v Informačno-vedeckom centre SLDK uskutoční prezentácia cestovateľských...

Kontakt

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 20
960 01 Zvolen
Slovenská republika
+421-45-5206 642
+421-45-5206 641
sldk@tuzvo.sk